Cristiano Ronaldo คริสเตียโน โรนัลโด

Cristiano Ronaldo คริสเตียโน โรนัลโด มีชื่อเต็มว่า Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1985 เป็นลูกชายของนายชูเซ ดีนิช อาไวรู กับนางมาเรีย ดูโลริช อาไวรู โดย Ronaldo เป็นลูกชายคนเล็กในพี่น้อง 4 คน...